Den 1 juni 2020 undertecknade Unibep S.A. ett ramavtal på den svenska marknaden för att delta i Allmännyttans Kombohus fleråriga bostadsprogram.

Den upphandlande enheten är Sveriges Allmännytta AB (f.d. SABO) som är organisationen för svenska kommunala bostadsföretag. Programmet gäller åren 2020-2026 för nyckelfärdiga standardiserade byggnader i form av allmän entreprenad i hela Sverige. Sveriges Allmänyttan är en förening av 313 kommunala företag som bygger och förvaltar resurser  i form av hyresbostäder (860 000 lägenheter) som är populära i Sverige.

Programmet Kombohus omfattar två typer av standardiserade byggnader: med 2-6 och 6-8 våningar. Inom ramen för detta byggnadsprogram planerar  uppdragsgivaren att bygga 25 000 hyresbostäder fram till 2026. Unibep S.A. har blivit godkänt för ett ramavtal för ett standardiserat  hus med 2-6 våningar tillsammans med två andra svenska företag: Lindbäcks AB och JSB Construction AB.

Svenska kommunala företag som gynnas av detta avtal kommer att kunna välja projekt enligt redan fastställda kriterier för en standardlösning tillsammans med alternativa koncept och ytterligare funktioner. Unibep S.A. har erbjudit två koncept med ett 4-våningshus med 15 och 14 lägenheter i modulteknik med trästruktur.

Husen uppfyller kraven på låg energiförbrukning, ekologiska byggmaterial, god utformning och gestaltning enligt de prisvillkor som fastställts i anbudsförfarandet. Dessutom har man upprättat en klimatdeklaration för detta bostadshus i enlighet med krav som kommer att införas i Sverige för att redovisa koldioxidutsläpp från hela prefabriceringsprocessen. Tack vare användningen av trä som basmaterial vilket binder koldioxid når vår produkt relativt låga koldioxidavtrycksvärden.

K 1

Anbudsförfarandet som har pågått i mer än ett år i en konkurrenspräglad dialog har inneburit en stor organisatorisk utmaning för vårt företag som har krävt ett nära samarbete och samordning av flera avdelningar, samarbete med externa konsulter. Bostäder med trästruktur som omfattas av detta program kommer att byggas i Bielsk Podlaski i Unihouse-fabriken som tillhör Unibep S.A.-koncernen och sedan transporteras och monteras i Sverige. Ramavtalet träder i kraft den 3 juni 2020 och kommer att vara föremål för indexering under 6 avtalsår.

Den upphandlande enheten har förlängt avtalets löptid från 4 till 6 år så att tillverkare av prefabricerade standardiserade bostäder ska kunna anpassa och omställa fabriksprocesser för denna massproduktion.

- Vi är mycket glada över att vi har inbjudits som ett ledande polskt byggföretag att delta i det nuvarande största bostadsprogrammet hos våra grannar i norr - säger Michał Urbankowski, handelschef för den svenska marknaden.

Läs mer om Allmännyttans Kombohus  HÄR

På huvudbilden visas en Kombohus-byggnad - grundversion