Den 13-14 maj 2020 genomförde DNV GL en återcertifieringsrevision av Miljöförvaltningssystemet enligt ISO 14001. På grund av COVID-19 och de regler som gäller på bolaget var revisionen avvikande från normen då mötena hölls online med hjälp av MS Teams verktyget.

Revisionen gav ett positivt resultat och Unihouse fick en förlängning på det nuvarande certifikatet. Det nya certifikatet kommer att utfärdas om den andra delen av revisionen ger ett positivt resultat. Den kommer att genomföras senare under året i september av revisorer som kommer till företagsområdet i Bielsk Podlaski, inklusive till fabrikerna, kontoren i Białystok och byggplatserna.

Vi tackar alla som deltar i revisionen, lägger ner sin tid, bidrar med sakliga svar och samarbetar med revisorer.  

 

Katarzyna Rakowska

Magda Kretowicz

Anna Warszycka

Audyt