I Ringsaker kommun i Norge pågår genomförandet av den stora Sjusjøen-entreprenaden som omfattar 7 bostadsbyggnader med en total bruksarea på över 7040 m2.

Projektet är uppdelat i 3 etapper där den första och andra redan är avslutade och besiktigade i oktober förra året. De omfattade uppförande av 4 byggnader bestående av 148 moduler med 50 lägenheter.

Lägenheterna i den tredje etappen planeras bli klara i oktober och november i år. 3 byggnader kommer att inrymma totalt 36 nyckelfärdiga lokaler.

 

Sjusjoen 2