Teknik som erbjuds av UNIHOUSE används framgångsrikt av investerare för byggandet av hotell, motell, catering och servicecenter. Modulär design är till och med predisponerade till överkomliga och billiga motell.

I fråga om en byggnad med ett sådant syfte är en stor fördel för investeraren det snabba genomförandet av investeringen. Tack vare den helt datoriserade fabriken som har flyttats till fabriken, kan några dussin motell byggas om några dagar. Eftersom enkla moduler kan kombineras med varandra, är det möjligt att ordna rum som är lämpliga för flera personer.

I ovanstående arrangemang kommer ingången till rummet från den yttre korridoren som sträcker sig längs motellet, vilket är en gemensam lösning för denna typ av anläggning.

Den utmärkta värmeisoleringen av byggnaden gör de elektriska radiatorerna tillräckliga för uppvärmning, vilket i frånvaro av hotellgäster kan uteslutas vilket väsentligt bidrar till lägre driftskostnader.