Innehållet på www.unibep.pl inklusive text, grafik och siddesign är egendom av  företaget Unibep  Spółka Akcyjna med säte i Bielsk Podlaski, med gatuadress Ul. 3 maja 19 och skyddas av lag och i synnerhet av Lagen om upphovsrätt och liknande rätter av den 4 februari 1994.

Varje person som använder sig av dessa webbtjänster bör respektera upphovsrätten.

Kopiering är endast tillåten för personligt bruk och i mängder som är ändamålsenliga med tanke på sådant bruk. Det är inte heller tillåtet att i kommersiellt syfte kopiera,  elektroniskt vidarebefordra eller på ett annat sätt modifiera, länka eller utnyttja någon av delarna på webbsidan utan Unibep Spółka Akcyjnas skriftliga medgivande. Unibep Spółka Akcyjna tar inget ansvar  för eventuella fel, inaktuella uppgifter  eller annat  inaktuellt  innehåll. Unibep Spółka Akcyjna tar inget ansvar  för användning av webbtjänsten.

Webbtjänstens användare är ansvarig för eventuella skador i samband med användning av webbtjänsten.