Konstruktionstid: 17 månader

Investeringen omfattar steg I och II

Objektets egenskaper

Användbart område av lägenheter: 3 050 / 2 450 m2

Antal byggnader: 3 / 2

Antal lägenheter: 44 / 32

Antal moduler: 104 / 84