Konstruktionstid: 8 måneder / 6 måneder

Stage I (Z1, Z2, X3) / Stage II (X1, X2)

Objektets egenskaper

Användbart område av lägenheter: 5 582 m2 / 3 951 m2

Antal byggnader: 3 / 2

Antal lägenheter: 96 / 62

Antal moduler: 120 / 88

Antal våningar: 4