Konstruktionstid: 8 månader

Objektets egenskaper:

BOA: 2528 m2

Antal byggnader: 2

Antal lägenheter: 48

Antal våningar: 4

Antal paneler: 520 väggar, 140 tak