1. juni 2020 signerte Unibep S.A. en rammeavtale på det svenske markedet. Dette er en avtale om deltakelse i Allmännyttans Kombohus sitt flerårige boligprogram.

Det er en bransjeorganisasjon av svenske kommunale selskaper, Sveriges Allmännytt AB (tidligere SABO), som er oppdragsgiveren (bestilleren). Programmet omfatter perioden 2020-2026 og er ment å levere totalentreprise av standardiserte og nøkkelferdige boliger i hele Sverige. Sveriges Allmänyttan består av 313 kommunale selskaper som bygger og forvalter boligressurser (860 000 leiligheter) - populære i Sverige utleieleiligheter.

Kombohus-programmet inkluderer to typer standardbygninger: boligbygg på 2 til 6 etasjer og de på 6 til 8 etasjer. I henhold til dette byggeprogrammet anslår oppdragsgiveren bygging av 25 000 utleieleiligheter som skal oppføres innen 2026. Unibep S.A. har kvalifisert seg til en rammeavtale for en standard, repeterbar bygning på 2-6 etasjer sammen med to andre svenske selskaper: Lindbäcks AB og JSB Construction AB.

De svenske kommunale selskapene som har inngått denne kontrakten, vil kunne velge prosjekter i henhold til forhåndsbestemte kriterier for en standardløsning med alternative konsepter og tilleggsmuligheter. Unibep S.A. tilbød to konsepter av en bygning på 4 etasjer i modulær trerammeteknologi på 15 og 14 leiligheter.

Disse bygningene oppfyller forventningene til lavt energiforbruk, økologisk materialvalg, passende funksjonell utforming og innenfor rammen av prisforholdet som er blitt spesifisert i anbudet. I tillegg er det utarbeidet en klimadeklarasjon for dette bygget i samsvar med planlagte svenske forskrifter som indikerer nivået av karbondioksidutslipp under hele prefabrikkeringsprosessen. På grunn av bruken av tre som basismateriale som binder CO2, oppnår vårt produkt relativt lave karbonavtrykkverdier her.

K 1

Anbudsprosessen, som varte i mer enn ett år, i en konkurransedyktig dialogmodus, var en stor organisatorisk utfordring for selskapet vårt. Den krever et særdeles tett samarbeid, koordinering av mange avdelingerog samarbeid med eksterne konsulenter. Leiligheter i treskjelett for dette programmet vil bli bygget i Bielsko Podlaskie i Unihouse-fabrikken som tilhører Unibep S.A.-gruppen, og deretter transportert og montert i Sverige. Rammeavtalen trer i kraft 3. juni 2020 og vil bli gjenstand for indeksering i 6 år av dens gyldighet.

Oppdragsgiveren har utvidet varigheten av denne avtalen fra 4 til 6 år slik at produsenter av prefabrikkerte serieleiligheter kan tilpasse og overføre fabrikkproduksjonen til denne masseproduksjonen.

-Vi er veldig glade for at vi som et ledende polsk byggefirma har blitt invitert til å bli med på dette største boligbyggeprogrammet hos vårt naboland i nord sier Michał Urbankowski, salgsdirektør for det svenske markedet.

Les mer om Allmännyttans Kombohus  HER

På hovedbildet er det en visualisering av Kombohus-bygningen - grunnleggende versjon.