Selskapet Unibep SA, eieren av nettstedet unibep.pl, gjør alt for å sikre at dine personopplysninger er passende beskyttet. For å utføre lovlig, gjennomsiktig og sikker behandling av dine personopplysninger, implementerer vi denne Personvernpolitikken som trer i kraft fra og med den 25. mai 2018.

Denne Personvernpolitikken viser til EUs Personvernforordning 2016/679 av den 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om oppheving av EUs direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning). Dokumentet angir hvilke data vi behandler og på hvilke vilkår, samt hvordan vi ivaretar deres sikkerhet og dine rettigheter.

 1. Administrator av personopplysninger
  Administratoren av dine personopplysninger er Unibep S.A. med hovedkontor i Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski.
  Hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger og dine rettigheter, kan du kontakte oss via e-post: .
 2. Omfang, formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
  På grunn av at vi muliggjør kontakt i forskjellige saker gjennom unibep.pl-nettstedet, behandler vi dine personopplysninger til forskjellige formål, i ulikt omfang og på forskjellige rettslige grunnlag. For å gi nøyaktig informasjon om behandling av dine personopplysninger, har vi gruppert dem i henhold til formålet med databehandlingen.
  1. Rekruttering av ansatte
   Dataomfang: Vi behandler følgende personopplysninger og dokumenter sendt til oss via søknadsskjemaet i forbindelse med rekruttering av ansatte: fornavn og etternavn, telefon, e-post adresse, curriculum vitae, følgebrev, bilde.
   Rettslig grunnlag: Samtykke til behandling av personopplysninger i forbindelse med pågående og/eller fremtidig rekruttering, uttrykt ved å velge riktig avkrysningsboks eller avkrysningsbokser i søknadsskjemaet på undernettsiden med jobbtilbudet.
  2. Presentasjon av utvalget av tjenestene våre
   Dataomfang: For å forberede og presentere tilbudet for tjenestene våre, behandler vi personopplysninger sendt via kontaktskjemaet: fornavn og etternavn, e-postadresse, nettstedsadresse, telefonnummer, innholdet i forespørselen.
   Rettslig grunnlag: Behandling er nødvendig for å iverksette tiltak på anmodning fra den registrerte før inngåelse av en kontrakt.
  3. Håndtering av andre spørsmål fra kontaktskjemaet
   Dataomfang: For å svare på spørsmål som ikke er en forespørsel om å presentere tilbudet for tjenestene våre, behandler vi personopplysninger sendt via kontaktskjemaet: fornavn og etternavn, e-postadresse, nettstedsadresse, telefonnummer, innholdet i forespørselen.
   Rettslig grunnlag: Vår legitime interesse (behandling på anmodning fra den registrerte).

I tilfelle personopplysninger innhentet på en annen måte enn via unibep.pl-nettstedet (via telefon, e-post osv.), behandler vi dem også bare til det formålet de ble samlet inn for og over den tiden det tar å oppnå dette formålet. I tilfelle en planlagt endring i formålet med behandlingen, ber vi alltid den registrerte om samtykke og informerer om de endrede vilkårene for databehandling.

 1. Informasjonskapsler (cookies)
  Vi bruker informasjonskapsler for å sikre forsvarlig drift av nettstedet, og spesielt for å tilpasse innholdet på nettstedet til brukerinnstillinger og optimalisere bruken av nettstedet. Spesielt gjør disse filene det mulig å gjenkjenne de grunnleggende parametrene til brukerens enhet (for eksempel enhetens type, skjermoppløsning, land som brukeren går inn på nettsiden i) og dermed vise et nettinnhold som er tilpasset brukerens behov.
  Vi bruker også informasjonskapsler for å samle generelle og anonyme statistiske data ved hjelp av verktøy til analyse og markedsføring:
  • Google Analytics (administratoren av informasjonskapsler er Google Inc med hovedkontor i USA),
  • Google AdWords (administratoren av informasjonskapsler er Google Ireland Limited med hovedkontor i Irland),
  • Facebook (administratoren av informasjonskapsler er Facebook Ireland Ltd. med hovedkontor i Irland),

Du kan selvstendig og til enhver tid endre innstillingene for informasjonskapsler, samt spesifisere betingelsene for lagring av informasjonskapsler og deres tilgang til brukerens enhet. Innstillingene kan endres via nettleserinnstillingene. Disse innstillingene kan endres på en slik måte at de blokkerer automatisk håndtering av informasjonskapsler eller informerer deg hver gang informasjonskapsler lagres på enheten din. Detaljert informasjon om mulighetene og måtene å håndtere informasjonskapsler på finnes i nettleserinnstillingene.
Du kan når som helst slette de lagrede informasjonskapslene ved hjelp av funksjonene som er tilgjengelige i nettleseren din.
Begrensning i bruk av informasjonskapsler kan påvirke noen funksjoner på nettstedet.

 1. Overføring av personopplysninger
  1. Tjenesteleverandører
   Vi overfører dine personopplysninger til tjenesteleverandører som vi bruker for å administrere nettstedet. Tjenesteleverandører som vi overfører dine personopplysninger til avhengig av situasjonen, er behandlede eller administrerende enheter. Nedenfor finner du en liste over leverandører som vi samarbeider med. Listen oppdateres løpende.
  2. Behandlede enheter
   Vi bruker leverandører som behandler dine personopplysninger bare på vår anmodning. De yter hosting-tjenesten til oss og leverer systemer for online markedsføring, utsendelse av e-post, betjening av kommentarsystemet på bloggen og analyse av nettstedstrafikk.
  3. Administratorer
   Vi bruker leverandører som ikke utelukkende handler på vår anmodning og bestemmer formålene med og måtene å bruke dine personopplysninger på selv. De yter tjenester innen reklamekampanjer for oss.
  4. Beliggenhet
   Våre leverandører er hovedsakelig basert i Polen og andre land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), f.eks. i Irland. Noen av dem er basert utenfor EØS-området. I forbindelse med overføring av dine personopplysninger utenfor EØS-området, har vi sørget for at våre leverandører garanterer et høyt nivå for beskyttelse av personopplysninger. Disse garantiene følger spesielt av forpliktelsen til å bruke standard kontraktsklausuler vedtatt av EU-kommisjonen (EU) eller å delta i EUs og USAs Privacy Shield-programmet. Du har rett til å be om en kopi av standard kontraktsklausuler ved å sende en forespørsel på den måten som er angitt i punkt 1 i Personvernpolitikken.
  5. Statlige myndigheter
   Vi leverer dine personopplysninger, hvis vi blir bedt om det av autoriserte statlige myndigheter.
  6. Administratoren oppbevarer brukernes personopplysninger i en periode som ikke er lenger enn tiden det tar å utarbeide et personlig tilbud / gjennomføre rekrutteringsprosessen / svare på andre spørsmål og gjøre det mulig for Administratoren å oppfylle sine forpliktelser. Vi minner om at brukerne kan slette sine personopplysninger til enhver tid.
 1. Dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger
  Du har følgende rettigheter:
  1. rett til å få tilgang til dine personopplysninger,
  2. rett til å korrigere dine personopplysninger,
  3. rett til å slette dine personopplysninger,
  4. rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger,
  5. rett til å overføre dine personopplysninger,
  6. rett til å motsette seg behandlingen av dine personopplysninger,
  7. rett til å trekke tilbake din tidligere gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger.
 1. Sikkerheten til personopplysningene dine
  Som Administratoren av personopplysninger gjør vi vårt ytterste for å garantere sikkerheten til dine personopplysninger.
  Vi påtar oss følgende plikter:
  • plikt til å beskytte personopplysninger mot utlevering til uvedkommende, overtagelse av uvedkommende, endringer, skade eller ødeleggelse,
  • plikt til å gi tilgang til behandling av personopplysninger bare til personer som har passende autorisasjon,
  • plikt til å sikre kontroll over riktigheten av behandlingen av personopplysninger,
  • plikt til å holde oversikt over personer som er autorisert til å behandle personopplysninger, plikt til å sørge for at personer som er autorisert til å behandle personopplysningene bevarer taushetsplikten, selv etter fullføring av tjenestene,
  • plikt til å føre lovpålagt dokumentasjon som beskriver behandlingen av betrodde personopplysninger, samt tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer beskyttelse av behandlingen av disse personopplysningene,
  • plikt til å sikre at IT- og telekommunikasjonsutstyr og systemer brukt til behandling av personopplysninger oppfyller kravene i forskriften av det polske Innenriks- og administrasjonsdepartementet av den 29. april 2004 om dokumentasjon av de behandlede personopplysningene, samt tekniske og organisatoriske forhold som skal oppfylles av utstyret og systemene.

HVORDAN SLÅ AV INFORMASJONSKAPSLER I NETTLESEREN DIN

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til: 
Hvis du sender oss en forespørsel om utøvelse av de ovennevnte rettighetene, svarer vi på denne forespørselen omgående, men senest innen en måned etter mottak av din forespørsel. Men hvis på grunn av forespørselens kompleksitet eller antall forespørsler, er vi ikke i stand til å etterkomme forespørselen din innen en måned, vil vi etterkomme den innen de etterfølgende to månedene, og informere deg på forhånd om utvidelse av fristen.

Liste over leverandører

Firmanavn

Tjenester som ytes

Rolle

Beliggenhet

Facebook Ireland Limited

Reklamekampanjer (inkludert remarketing) og måling av deres effektivitet

Administrator

 Irland (EØS-området)

Google Inc. (Google Analytics)

Analytiske tjenester - måling av nettstedstrafikk

Administrator

 USA (utenfor EØS-området)

Google Ireland Limited (Google AdWords)

Reklamekampanjer (inkludert remarketing) og måling av deres effektivitet