1. Zintegrowany System Zarządzania

Wysoka jakość zarządzania Unibep SA, oparta na międzynarodowych standardach i dobrych praktykach zarządzania, jest ważną wizytówką firmy, co znalazło potwierdzenie w licznych nagrodach i certyfikatach systemu zarządzania.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, BHP oraz Środowiskowego z podejściem procesowym było strategiczną decyzją kierownictwa Unibep SA w celu poprawy skuteczności zarządzania oraz zwiększenia zadowolenia Klientów przez spełnianie ich wymagań w sposób ciągły i zaplanowany.

2. System Zarządzania Jakością - ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

3. Certyfikat Systemu Zarządzania - ISO 14001:2015

Projektowanie, produkcja i montaż budynków z modułów i paneli o konstrukcji drewnianej i drewniano-stalowej.

4. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001 to międzynarodowa specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Została ona opracowana przez zespół wyłoniony spośród czołowych podmiotów handlowych oraz międzynarodowych organizacji normalizacyjnych i certyfikacyjnych w celu wypełnienia luki, w której brakowało norm międzynarodowych certyfikowanych przez niezależny podmiot.

5. Norweskie aprobaty techniczne (Sintef)

 

Aprobaty techniczne wydane przez Sintef (Norweski Instytut Badań Budowlanych) potwierdzają, iż  określone w nich produkty Unihouse nadają się do użycia w Norwegii. Aprobaty Sintef  poświadczają spełnienie wymagań technicznych dla robót budowlanych (TEK) oraz umożliwiają wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu (zgodnie z wymogami DOK).

SINTEF Norweski Instytut Badań Budowlanych jest instancją aprobującą, jest on jednocześnie technicznym organem kontroli i certyfikacji produktów. Instytut wystawia dokumentację produktu w formie Aprobaty Technicznej, która potwierdza, że produkt nadaje się do wskazanego obszaru użytkowania i przedstawia dokumentację opisującą jakość, zaspokaja wymagania dokumentacyjne w odniesieniu do przepisów oraz wskazuje kierunki zastosowania przedmiotu certyfikacji.

6. Norweskie Zezwolenie Centralne

Wydane przez Krajowy wydział techniczno-budowlany (BE) w Oslo.

7. Certyfikaty niemieckie

 

Certyfikat Zgodności produktów Unihouse z niemieckimi normami wydany przez Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V. oraz certyfikat RAL świadczący o wysokiej jakości wykonania tych produktów. 

8. Deklaracja Środowiskowa

 

Polityka w zakresie ochrony środowiska naturalnego w Grupie Unibep oparta jest na wdrożonym Systemie Zarządzania Środowiskowego oraz wymaganiach określonych w normie ISO 14001. Nasze działania w tym zakresie wynikają ze świadomości i troski o środowisko naturalne.