Roman Jakubowski

Roman JakubowskiDyrektor Oddziału Unihouse

Urodzony w 1975 roku. Magister inżynier budownictwa. Ukończył Politechnikę Białostocką na kierunku Technologia i organizacja budownictwa oraz studia podyplomowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości. Pracę zawodową rozpoczął zaraz po studiach w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Rejon Sokółka jako specjalista w dziale technicznym. W Unibep SA pracuje od 2 lutego 2001 roku. Przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery. Był inżynierem budowy, kierownikiem budowy i kierownikiem kontraktu. Prowadził budowę prestiżowej Galerii Alfa w Białymstoku. Był też dyrektorem rynku północno–wschodniego. Od 8 lat jest dyrektorem oddziału Unihouse.

Marcin Golebiewski

Marcin GołębiewskiDyrektor Realizacji

Urodzony w 1981 roku. Magister inżynier budownictwa. Od zakończenia studiów, czyli od 2006 roku, związany z Unihouse Oddział Unibep. Był majstrem, kierownikiem budowy, kierownikiem robót montażowych i kierownikiem kontraktu na budowach w Polsce i Norwegii. Sprawuje nadzór wykonawczy i finansowy nad projektami prowadzonymi w Skandynawii.

Andrzej Bogus

Andrzej BogusDyrektor Produkcji

Urodzony w 1973 roku. Wykształcenie wyższe, inżynier budownictwa. Swoją karierę zawodową rozpoczął w BPBP Przemysłówka Białystok jako majster i inżynier budowy. W Unibep SA od 2002 roku. Awansował od stanowiska zastępcy kierownika budowy, poprzez kierownika budowy, kierownika kontraktu, do dyrektora rynku. W 2013 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału Unihouse, pełni funkcję dyrektora produkcji.

 

Marcin Wojtach

Marcin WojtachDyrektor Rynku Norweskiego

Urodzony w 1978 roku. Magister inżynier budownictwa. Od zakończenia studiów związany z budownictwem, pracując na budowach na rynku brytyjskim i polskim, począwszy od stanowiska inżyniera budowy do kierownika budowy. W Unihouse od 2013 r. na stanowisku kierownika  kontraktu,  realizując inwestycje  w Trondheim w Norwegii. Od 2016 r. dyrektor rynku norweskiego.

Tomasz Kiezel

Tomasz KieżelDyrektor Rynku Szwedzkiego

Urodzony w 1981 roku. Ukończył Politechnikę Białostocką jako magister inżynier konstrukcji budowlanych. Od zakończenia studiów w 2005 roku zajmował się projektowaniem konstrukcji drewnianych w Polsce i Wielkiej Brytanii. W Unihouse od 2014 roku. Jako kierownik kontraktu z powodzeniem realizował kontrakty na rynku norweskim. Od marca 2017 r. dyrektor rynku szwedzkiego.

Micha Urbankowski22

Michał UrbankowskiDyrektor Sprzedaży Rynku Szwedzkiego

Urodzony w 1978 roku. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie w 2002 roku i podyplomowe studia handlu zagranicznego również na SGH w 2014 r. Posiada certyfikat Swedish Certified Public Bid Manager certificate (Certifierad Anbudsgivare Offentliga Upphandlingar i Sverige). Od zakończenia studiów, zajmował się handlem, promocją eksportu i rozwojem biznesu na rynkach zagranicznych, pracując kolejno m.in. w szwedzkim banku SEB (2003-2004), Departamencie Eksportu Impexmetal S.A (2004-2005), jako konsul ds. handlowych w Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatów Generalnych RP w Los Angeles (2005-2008) i Nowym Jorku (2008-2012). W Unihouse od 2014 roku, jako specjalista ds. rynku szwedzkiego, a od 2017 r. dyrektor sprzedaży rynku szwedzkiego.