Czas prac budowlanych: 4 miesiące / 3 miesiące

Budynek BT1 / Budynek BB2

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia całkowita: 1 656 m2 / 1 478 m2

Liczba budynków: 1 / 1 

Liczba mieszkań: 24 / 16

Liczba modułów: 36 / 28

Liczba kondygnacji: 4 / 4