Czas prac budowlanych: w trakcie

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1261 m2

Liczba budynków: 1

Liczba mieszkań: 24

Liczba modułów: 48