Czas prac budowlanych: w trakcie

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 5911 m2

Liczba budynków: 1

Liczba mieszkań: 230

Liczba modułów: 176