02 czerwiec 2023

Unihouse ma plan na zrównoważony rozwój

Zrównoważone budownictwo

Lata 2023-2025 w firmie Unihouse SA upłyną pod znakiem realizacji strategii ESG. Dokument określa pięć celów strategicznych, a każdy z nich ma przypisane zobowiązania, ambicje oraz mierniki, które pozwolą na bieżąco kontrolować poziom zaangażowania i realizacji całego procesu. Firma spodziewa się wzrostu poziomu konkurencyjności, ale korzyści odniosą również pracownicy, interesariusze oraz, co najważniejsze, środowisko naturalne.

Grupa Unibep, do której należy m.in. spółka Unihouse, od lat stara się prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Od 2016 roku przygotowuje raporty zrównoważonego rozwoju, opisujące jej działania w zakresie środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Ale jako organizacja robi kolejny ważny krok – zatwierdziła dokument pn. „Strategia ESG Grupy Unibep. Perspektywa 2023-2025”. Grupa chce mieć pewność, że swoją działalność biznesową potrafi prowadzić zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategię ESG Grupy Unibep przygotowano w oparciu o pięć celów strategicznych:

  1. Ograniczenie wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości, minimalizowanie ryzyka środowiskowego i upowszechnianie działań dających szanse na zrównoważoną działalność.
  2. Zapewnienie bezpiecznych i satysfakcjonujących warunków pracy.
  3. Budowanie relacji i rozwój kultury organizacyjnej uwzględniającej ideę zrównoważonego rozwoju.
  4. Upowszechnianie uniwersalnych praw człowieka wśród interesariuszy.
  5. Etyka w działaniu.

Realizacja strategii ESG, którą cała Grupa Unibep, w tym Unihouse będą realizować przez kolejne lata wymaga podjęcia szeregu działań. Do największych wyzwań należy ograniczenie wpływu na środowisko, redukcja emisji CO2, zmniejszenie zużycie energii, zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na większą skalę. Jako firma chcemy traktować kwestie ekologii holistycznie. Fakt, stosowane przez nas drewno to surowiec odnawialny, ale chcemy sprawić, żeby proces produkcji, łańcuch dostaw, wykorzystanie energii, a nawet użytkowanie naszych obiektów też ściśle wiązały się z ekologią. Strategia ESG wspomoże realizować ten cel  – mówi Marcin Gołębiewski, Prezes Zarządu Unihouse SA.

Zupełnie inny wymiar zmian szykuje się w obszarach społeczeństwa i ładu korporacyjnego, które mają dobrą sytuację wyjściową. W planie jest opracowanie i wdrożenie polityki na rzecz wspierania różnorodności, np. wzrost liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych, a także ustalenie polityki przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji i mobbingu. Niezmiennie priorytetem pozostaje troska o bezpieczeństwo pracowników oraz komfort ich pracy. Kolejne wyzwanie to konsekwentne działania na rzecz podnoszenia poziomu satysfakcji pracowników z warunków pracy, a tym samym wzrost wskaźnika zaangażowania i motywacji.

Koncentracja na aspektach ESG z pewnością przyniesie spółce Unihouse szereg korzyści. Można spodziewać się poprawy wydajności i innowacyjności firmy, zwiększenia zaangażowania pracowników i klientów, zmniejszenia ryzyka reputacyjnego i prawnego, dostępności do źródeł finansowania, czy też zwiększenia wartości rynkowej firmy. Podmioty, które tworzą i realizują coraz lepsze strategie ESG podnoszą swoją konkurencyjność, stając się organizacją wartą zaangażowania z perspektywy różnych interesariuszy. Koncentracja na aspektach ESG z pewnością przyniesie spółce Unihouse szereg korzyści na wielu płaszczyznach. Wystarczy pozostać konsekwentnym w działaniumówi Jacek Grzybowski, Członek Zarządu Unihouse SA.

Strategia, w formie pliku do pobrania, dostępna jest na stronie: Unibep Strategia ESG

Marcin Gołębiewski ESG Unihouse   Marcin Gołębiewski ESG Unihouse

© 2024 UNIHOUSE SA Wszelkie prawa zastrzeżone.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam