Realizowana przez Unihouse SA polityka podatkowa nastawiona jest na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności z prawem zawieranych transakcji. Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych i realizowaniu obowiązków podatkowych nie poszukuje oderwanych od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej podejście do realizacji obowiązków podatkowych było zgodne z podstawowymi wartościami Spółki oraz całej Grupy Unibep, jak i jej ogólną strategią biznesową.

Unihouse SA dokonuje kompleksowych działań, aby być odpowiedzialnym podatnikiem i płatnikiem oraz podejmować odpowiedzialnie i uczciwie działania we wszystkich kontaktach z organami podatkowymi.

pdf Unihouse_Raport_z_realizacji_Strategii_podatkowej_za_2020_Rok.pdf