Czas prac budowlanych: 6 miesięcy

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 804 m2

Liczba budynków: 

Liczba mieszkań: 12

Liczba modułów: 24

Liczba kondygnacji: 2