Czas prac budowlanych: 28 miesięcy

Inwestycja obejmuje etap I, II i III.

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 897 /  3 648 / 2 538 m

Liczba budynków: 1 / 2 / 2

Liczba mieszkań: 36 / 43 / 27

Liczba modułów: 72 / 90 / 63