Czas prac budowlanych: 24 miesiące

Inwestycja obejmuje dwa etapy.

Charakterystyka obiektów

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 8 474 m2

Liczba budynków: 14

Liczba mieszkań: 106

Liczba modułów: 230