Czas prac budowlanych: 6 miesięcy

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 3 708 m2

Liczba budynków: 3

Liczba mieszkań: 60

Liczba modułów: 105