Czas prac budowlanych: 9 miesięcy

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 3485 m2

Liczba budynków: 5

Liczba mieszkań: 51

Liczba modułów: 94