Czas prac budowlanych: w trakcie

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia netto: 5275 m2

Liczba budynków: 1

Liczba pokoi akademickich: 256

Liczba modułów: 176