Czas prac budowlanych: 7 miesięcy

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1886 m2

Liczba budynków: 2

Liczba mieszkań: 21

Liczba modułów: 51