Czas prac budowlanych: 

I etap - 8 miesięcy 

II etap - 6 miesięcy 

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 7042 m2

Liczba budynków: 7

Liczba mieszkań: 86

Liczba modułów: 247