Projekt zakłada realizację dwóch budynków mieszkalnych- wielorodzinnych oraz cztery jednostki szeregowe co w sumie daje 41 kompleksowo wyposażonych mieszkań. Realizację prac projektowych planujemy już w I kwartale 2022 roku, a rozpoczęcie prac budowlanych w IV kwartale br.

Charakterystyka obiektu

    • 4 jednostki szeregowe
    • 41 komplekosowo wyposażonych mieszkań