Czas prac budowlanych: 6 mieisęcy 

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2029 m2

Liczba budynków: 1

Liczba mieszkań: 34

Liczba modułów: 58