Czas prac budowlanych: 6 mieisęcy 

Charakterystyka obiektu

  • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2029 m2
  • Liczba budynków: 1
  • Liczba mieszkań: 34
  • Liczba modułów: 58